Home Page Image 

Svartlå Skoterklubb

 

Svartlå Skoterklubb har en styrelse på 5 st personer.

Ordförande Mats Tränstad, Kassör Karin Harju, Sekreterare JanErik Långström
Kjell Wallström samt BengtLennart Hansson

Vi säljer ca:35 familjmedlemskort per år, men vi önskar fler...

Varje vår arrangerar vi en pimpeltävling,men vi tar tacksamt emot fler förslag på aktiviteter.

Karin Harju och PerArne Hansson bedriver förarbevisutb för snöskoter främst riktat till ungdomar som fyllt 16 år, men övriga är också välkomna. Inför kursstart annonseras det i ByaNytt samt Edeforsnytt. Vi samarbetar med Snofed.

Kontaktperson: Mats Tränstad 0928-40107 eller Karin Harju 0928-40102