Första sidan Om Svartlå Företag & föreningar Foton från förr och nu Kontakt med oss
   

Handtryckta linnekuddar av NyMålat & NyTryckt som finns i Svartlå 

Företag & Föreningar

 

De som bor i Svartlå är väldigt aktiva i föreningsliv såväl som entreprenörer. Det är en tillräckligt stor by för att det ska finnas varierande intressen som gett upphov till en massa föreningar, men en tillräckligt liten by för att alla i byn ska känna sig delaktiga i det som sker.

Varför det finns så många egenföretagare i Svartlå finns det olika teorier om, men alla är eniga om att det är ett osedvanligt högt procentantal av befolkningen i Svartlå som driver företag.

- Se våra företag

- Se våra föreningar